Pedana stabilomoetrica "Stabylo K"

Stabylo.jpg
STABYLO3.jpg